Nyt job? Eller bliv i det nuværende?

despaired-2261021_1280

Hvad skal jeg vælge? Nyt job? Eller bliv i det nuværende?

Det er der nok mange, der fra tid til anden spørger sig selv om, og måske særligt nu, hvor ferien er indtruffet efter, at hverdagen har været på besøg for en stund efter et turbulent år med COVID19.

Min personlige opfattelse og erfaring er, at det ikke altid “bare” handler om at finde et nyt arbejde. Eller om bare at komme videre til det næste ’et-eller-andet’. Dels er det ikke altid en reel mulighed at finde et nyt job, dels så er der tit ”noget”, der flytter med – noget inden i os som gør, at vi til stadighed ender i den samme suppedas igen og igen. Eller lidt pænere formuleret: noget der gør, at vi igen havner i en uhensigtsmæssig situation, som gør ondt i livet.

Aber, fodbold og erkendelser

Det der ”noget” i os, vil jeg i artiklen referere til som ”aben” i dig. Her er aben et symbol på det umiddelbare, reaktive, nogle gange lidt voldsomme, men også instinktivt beskyttende væsen.

Så når jeg taler om aben inden i os, så er det automatrefleksen, der gør at vi handler hurtigt, nogle gange overilet og voldsomt, det der noget i os, der bliver ”trigget” af en bestemt situation. Og som i nogle sammenhænge kan være uhensigtsmæssigt – særligt hvis vi reagerer voldsomt i relation med andre mennesker.

Og når jeg taler om fodbold, er det fordi det er en super god og brugt allegori, når det handler om at gøre noget anderledes. Hvis du ikke rammer målet, når du skyder, så må du sigte og skyde anderledes. Så det er bestemt IKKE fordi jeg selv kan særlig meget med en bold, eller ved noget af betydning om den sport. (Jeg har faktisk forbud mod at sparke til en bold, når der er andre i nærheden.

Og når det handler om erkendelse, så handler det om, at jeg gennem min karriere både har gjort gode ting over for mig selv, og kæmpet uendelig mange (både halv- og hel dumme) kampe, med ting jeg overhovedet ikke havde en jordisk chance for at gøre noget ved – det har lært mig dette og hint, som jeg her tillader mig at kalde for erkendelse.

Nu hvor der er sat ord på, hvorfor aben og fodbolden er med, så er det tid til at give inspiration til nogle tanker, som du kan gøre dig, hvis du står i en situation, hvor du måske er træt af eller ked af dit job, eller på anden måde er i en uhensigtsmæssig situation i dit arbejdsliv.

Det er ikke en opskrift på, hvad du skal gøre, men nogle tanker og overvejelser, som jeg selv har gjort mig i mit eget liv, i mine egne valg, i min egen-reflektion, og i sparring med professionelle i forbindelse med stress, valg af arbejdssituationer- Eller læring efter situationer hvor jeg måske lige var for hurtig på aftrækkeren med at aflevere min opsigelse.

Nogle gange kan vi være endt et sted, hvor vi overhovedet ikke kan genkende os selv, hvis vi først begynder at se på, hvordan hverdagen og arbejdslivet er skruet sammen Vi er endt så langt væk fra de værdier, vi vægter højest, at vi måske har glemt hvad de er.

Din situation

Uden at jeg skal gøre mig klog på dig, eller den situation du står i, så kan du måske mærke, at den situation du står i er uholdbar, og er direkte usund for dig!

Du kan måske mærke, at der skal ske noget andet, men hvad? Nyt job? Blive i det nuværende? Lave noget helt andet? Blive selvstændig? Hvad skal jeg overhovedet blive til? Kan jeg overhovedet noget? Deltid? Der er mange muligheder, og det kan nogle gange virke så uoverskueligt at finde noget nyt, at vi fastholder os selv i nogle uholdbare og uhensigtsmæssige situationer. Andre gange kan vi komme til at handle overilet: vi finder måske et nyt job, men finder snart ud af, at intet er anderledes det nye sted. For vi har bare taget aben med uden at se på, hvorfor du/den handlede som den gjorde.

Det er altid muligt at skyde “skylden” for sin utilfredshed på andre. Fx en kollega der altid gør (eller ikke gør) noget bestemt, chefen der intet ser, arbejdsopgaver som er kedelige, eller bunkerne der bare bliver større og større. Tit og ofte er dette vilkår, der følger med i et job, og vi bliver derfor nødt til at finde ud af, hvad det præcist er, der gør os utilfredse med vores arbejdsliv, så vi kan gøre noget ved det.

Nogle gange er det nødvendigt med et andet job, på en helt anden arbejdsplads, fordi vilkårene er så horrible pga. dårlig ledelse, dårlig stemning, dårlig alt muligt. Mens andre gange kan man måske få større tilfredshed og glæde, hvis man bliver og får gjort noget ved det, der går en på Nogle gange er svaret, at man selv skal ændre sit syn på -eller sin overbevisning om noget.

Der er 2 muligheder!

Grundlæggende og meget skarpt tegnet op er der 2 muligheder, vi kan vælge i mellem i situationer, hvor der er noget, vi ønsker, skal være anderledes – Jeg pakker dem lidt mere ud om lidt.

1. Bliv og gør noget ved det! Altså bliv og tag kampen op

2. Find på noget andet! Altså flygt

Det er et helt grundlæggende valg vi har i livet. Kæmp eller flygt!

Uanset om det er en bunke papirer med masser af arbejdsopgaver, som vi har liggende på skrivebordet, en tosset chef, der råber og skriger og giver modsat rettede ordre, eller en sur hanelefant, der løber lige imod dig ude på den åbne savanne. – Så kan vi blive og kæmpe eller vi kan flygte.

VIGTIG NOTE! Det ”at flygte” skal ikke forstås som, at man stikker halen mellem benene og på kujonagtig vis løber sin vej fra problemerne, men at man rent instinktivt forsøger at beskytte sig selv. Det er OK at flygte, vi skal bare huske at finde ud af, hvordan vi sikrer ikke at have i samme situation igen.

Bliv og kæmp eller find nyt job

Hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre, afhænger af den situation du står i, hvordan du har det, og hvad du er parat til. For uanset om du vælger at blive og gøre noget ved den nuværende situation, eller om du vælger at finde et andet job, så skal du berede dig på at gøre noget andet, hvis du vil have det bedre, nu og på sigt.

Og uanset hvilken mulighed du vælger, bliver du nok også nødt til at finde ud af, hvilke indre og ydre faktorer, der har bragt dig i den situation, som er uhensigtsmæssig og uholdbar for dig, og den situation du gerne vil have skal være anderledes. Her kan de indre faktorer fx være din frygt for, ikke at være god nok, det kan være dine overbevisninger om, at du er for gammel til at få et nyt job, eller overbevisning om, at man er for svar, hvis man ikke kan klare presset. De ydre faktorer, der har medvirket til, at du er endt i en uhensigtsmæssig situation, kan fx være: Den lange rejsetid til jobbet, så det er svært at få tingene til at hænge sammen med et familieliv. Det kan også være den negative tone, der præger kommunikationen på kontoret, eller måske manglende sparring med kollegaerne på jobbet

Hvis vi lige vender tilbage til det med fodbolden, som skal i mål. Så prøv at forestille dig at du står med bolden foran dig, ligesom du gjorde i går, du skal have bolden i mål, men du sparker til bolden på samme måde som i går. Men i går røg bolden forbi målet, så chancen for at den gør det igen i dag er ret stor. Så det kræver, at du arbejder med dit skud. Nogle gange skal der flere forsøg og flere ting til. Og det kræver med stor sandsynlighed, at man også må arbejde med den måde, man selv ser situationen på.

Men vid med dig selv at der findes noget bedre, hvis du ikke har det godt i den situation du er i, og vid med dig selv at det nytter at gøre noget.

Bliv og kæmp

Vælger du at blive i dit job, så skal der ske noget andet, end det der sker nu. Den måde du ser, og oplever situationer på, er din. Du kan ikke altid regne med at din chef/ kolleger per automatik ser situationen på samme måde som dig. Eller nødvendigvis ved, hvordan det påvirker dig. Så når du vælger at blive og ønsker, at situationen skal være anderledes, må du nødvendigvis gøre noget – du må “skyde til bolden” på en anden måde, end du har gjort tidligere.

Når du vælger at blive, skal motivationen og modet være der til at tage kampen op. Ligeledes skal troen på, at det kan blive anderledes også være der, selv om det kræver en del forsøg og øvelse.

Dels kræver det mod at finde ud af med sig selv, hvordan man kan håndtere situationer, der er uhensigtsmæssige, fordi det er nyt og anderledes. Og ikke mindst så er det ukendt, fordi det er en anden måde at gøre/opleve/opfatte og handle på tingene på end man plejer. Og det kan være svært for man har jo handlet på den måde man har, for det er den måde man havde til rådighed og fandt bedst i forskellige situationer. Nu skal man lære nye måder at håndtere dem på, endda på samme arbejdsplads, med de samme arbejdsopgaver, kollegaer og chef. Og hvordan gør man så lige det? Personligt tror jeg ikke, at der findes nogen ’silver bullet’ eller et entydigt svar. Det kræver nok, at man arbejder med at finde ud af, præcis hvad der går en på, og ret præcist, hvad man ønsker anderledes. Og erkender at det ikke er alt man kan eller skal lave om på.

Nyt job et nyt sted

Hvis du vælger at finde et nyt job – en løsning som er lige så valid og korrekt (og nogle gange eneste rigtige), som at blive i dit nuværende, så er det min erfaring, at det vigtigt at sørge for, at det der bragte dig i den uhensigtsmæssige situation i dit gamle job, ikke flytter med – her kommer aben fra tidligere igen op, og vi skal sørge for, at vi kan styre den, det er OK at den er instinktivt beskyttende, men de uhensigtsmæssige reaktioner, det kan medfører skal vi helst have styr på.

Gør op med dig selv, hvad det er du vil, hvad du vil opnå, hvad du vil undgå, hvad der gør dig glad i et job, hvad der gør dig stresset/ presset i et job. Er det opgaverne der driver dig, er det ansvaret, er det kollegaerne, at du kan hente dine børn tidligt? Eller at du kan tilrettelægge din dag som du ønsker? Det er kun dig der ved, hvilke værdier i sætter du højest og ønsker at styre efter i dit arbejdsliv.

Om aber, fodbold og erkendelse:

Vi vil nok altid have nogle aber inden i os, som i artiklen her er udtryk for de instinktive, ustyrlige og ikke altid hensigtsmæssige måder, som vi per automatik handler ud fra.  Det er naturligt for aben prøver at passe på os i en given situation, måden som aben reagerer på er bare ikke altid er hensigtsmæssigt i en jobsituation, eller i forhold og relationer med andre mennesker. Så det handler om at kende sine aber, og lade dem være aber, når der er brug for det.

Med fodbold-allegorien fra tidligere, nytter det altså ikke noget at sparke til bolden på samme måde og i samme retning som vi plejer. Bare fordi vi står på en anden fodboldbane, kommer bolden ikke nødvendigvis i mål, hvis vi ikke lærer at sigte ordentligt, at sparke rigtigt, med det rette kraft og ikke mindst i den rigtige retning.

Det om mine erkendelser, understøttes af litteraturen, hvor mange ledelsesbøger og selvudviklingsbøger behandler emnerne på adskillige måder, men det virker til at være en god rettesnor, og det har i hvert fald virket for mig.

Erkendelsen af, at man ikke kan ændre på alt, og slet ikke ydre faktorer, har været en vigtig læring for mig. Uagtet om man ønsker at blive i det nuværende job, eller finde et nyt job, vil det nok være hensigtsmæssigt at erkende at nogle ting kan ændres, og andre kan ikke. Nogle ting kan påvirkes, andre kan ikke. Jo tættere på dig selv, det der skal ændres er, desto mere “magt” har du til at ændre det. Fx vil det være en ulige kamp at forsøge på egen hånd, som almindelig medarbejder, at ændre en hel organisations kultur og måde at arbejde på, eller synes at det er ens ansvar at alle i hele virksomheden har det godt.

Derimod kunne nogle ting måske påvirkes, fx kan man de fleste steder tale med sin chef om, hvordan arbejdspresset kunne fordeles bedre, hvordan kommunikationen i afdelingen kunne blive bedre, hvordan en mere fleksibel indretning af arbejdsdagen og ugen kunne påvirke medarbejderne positivt etc. Der er mange ting, man selv kan påvirke, men nogle gange kræver det mod og overskud, som kan være svært at etablere, især hvis man allerede er kørt træt, og det er også vigtigt at holde sig for øje hvor meget energi man har til denne kamp.

Det er også vigtigt at være bevidst om, hvordan du selv håndterer forskellige situationer mere hensigtsmæssigt, og finde nogle nænsomme strategier overfor dig selv, hvis situationer skulle blive svære. Fx i stedet for at tænke at din kollega gør noget for at irritere dig, kan du tænke han/hun gør det ud fra sit bedste, måske har han/hun faktisk brug for din hjælp.

Jeg håber, at du kan bruge noget af ovenstående, og kan sætte nogle nye tanker i gang til de valg du står overfor.

At ændre sine handle- og tankemønstre er ikke let, men vi skylder os selv, at være gode ved os selv. At behandle os selv med respekt, at tage ansvar, og gøre det, der er mest rigtigt for os, ud fra de forudsætninger og vilkår vi har at arbejde med.

Hvad er så min rolle i det her? Som coach kan jeg hjælpe dig med, at stille reflekterende spørgsmål, som hjælper dig med at blive mere bevidst om dine handlemønstre, ’skyde rigtigt til bolden’, og erkende, hvad der kan ændres og hvad der ikke kan, samt holde motivation og fokus – også når det bliver svært i processen.

Ring eller skriv og få en uforpligtende indledende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig videre.